SCIENTIFIC PROGRAM

12 SEPTEMBER WEDNESDAY *
09:00 - 09:45 Opening
  Prof. Dr. Yağız Üresin - Vice-Director, Istanbul University Center of Excellence for Clinical Research
  Prof. Dr. Ahmet Araman - Director, Istanbul University Center of Excellence for Clinical Research
  Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu - Dean, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine
  Prof. Dr. Recep Güloğlu - Vice-chancellor, Istanbul University
  Dr. Şuayip Birinci - Deputy Minister, Ministry of Health
09:45 - 11:50 Araştırmacı Tarafından Başlatılan Klinik Araştırmalar (ABA)
Investigator-Initiated Clinical Research (IIT)
  Oturum Başkanları/Moderators: Dr. Şuayip Birinci, Prof. Dr. Yağız Üresin
09:45 - 10:05 ABA’lara TİTCK bakış açısı
TİTCK perspective for IITs
Dr. Ecz. Elif İnci Somuncuoğlu
10:05 - 10:25 MENA bölgesinde Türkiye’nin ABA konusundaki liderlik kapasitesi
Leadership capacity in the MENA region on Turkey’s IIT
Dr. Emel Tetik
10:25 - 10:40 Coffee Break
10:40 - 11:00 ABA’larda ortak veri standartları: Tanı ve girişim etkinliğinin karşılaştırması nasıl yapılabilir?
Common data standards of IITs: How to compare diagnostics and intervention effectiveness?
Prof. Dr. Bedirhan Üstün
11:00 - 11:20 ABA'larda Destek Seçenekleri
Support options for IITs
Prof. Dr. İlhan Satman
11:20 - 11:50 Tartışma
Discussion
11:50 - 12:50 Lunch
12:50 - 14:40 Klinik Araştırmalarda Veri Kullanımı
Data Usage in Clinical Investigations
  Oturum Başkanları/Moderators: Prof. Dr. Alper Cihan, Prof. Dr. Tufan Tükek
12:50 - 13:10 Klinik araştırmalarda "Büyük Veri" eldesine yakın tasarımlar
Designs for «Big Data» in clinical trials
Prof. Dr. Mustafa Şenocak
13:10 - 13:30 Sağlık politikaları açısından klinik araştırmalarda hasta verilerinin kullanımı
Use of patient data in clinical research in terms of health policies
Doç. Dr. Haluk Özsarı
13:30 - 13:50 Kişisel sağlık verilerinin klinik araştırmalarda kullanımı
Use of personal health data in clinical research
Av. Dilek Temiz Özbek
13:50 - 14:10 Klinik araştırmalarda dijitalizasyon
Digitalization in clinical trials
Enis Sağol
14:10 - 14:40 Tartışma
Discussion
14:40 - 14:55 Coffee Break
14:55 - 16:30 Sözlü Bildiri Sunumları
Oral Abstract Presentations
  Oturum Başkanları/Moderators: Prof. Dr. Hamdi Akan, Dr. Thomas Hiemstra
* Simultaneous translation will not be available for the morning and early afternoon sessions. Oral abstract presentations will be in English.
 
13 SEPTEMBER THURSDAY
09:00 - 09:30 Opening
  Prof. Dr. Yağız Üresin - Chairperson, International Clinical Trial Center Network
  Prof. Dr. Erol İnce - Vice-rector, Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine
  Prof. Dr. Alper Cihan - General Director, Health Services, Ministry of Health
09:30 - 12:20 Keynote Lectures
  Moderators: Prof. Dr. Sacit Karamürsel, Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak
09:30 - 09:50 Trends in IITs Dr. Thomas Hiemstra
09:50 - 10:10 Investigator initiated research and data usage in Japan Prof. Dr. Muneo Takatani
10:10 - 10:30 Data sharing policy for research at Zurich University Hospital Prof. Dr. med. Gabriela Senti
10:30 - 10:50 Singapore ARO strategy Damien Hong
10:50 - 11:10 Coffee Break
11:10 - 11:30 IITs; Is there still a place for academia?
Prof. Dr. Yağız Üresin
11:30 - 11:50 Clinical trials in rare diseases. Obstacles and opportunities Prof. Dr. Tevfik Ecder
11:50 - 12:20 Tartışma
Discussion
12:20 - 13:20 Lunch
13:20 - 15:00 ICN Center Perspectives
  Moderators: Prof. Dr. med. Gabriela Senti, Henry Yau
  Prof. Dr. Ahmet Araman, Prof. Dr. med. Akira Shimizu, Dr. med. Christiane Blankenstein, Dr. Creany Wong, Louise Stockley, Prof. Dr. Ming Wan

 

Symposium Website Sponsor

     

Organization Secretariat

Pia Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri
Merkez Mah. Reha Yurdakul Sok.
No:17 D:3 Şişli – İstanbul / TURKEY
Phone: +90 212 296 05 23
GSM:+90 533 950 95 94
info@piadanismanlik.com

LookUs & Online Makale