BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Sempozyumda “araştırmacı tarafından başlatılan klinik araştırmalar ve veri” konuları ile ilgili sözlü ve poster bildiriler kabul edilecek olup, sınırlı sayıda sözlü bildiriye yer verilebilecektir.

Bildiriler sisteme yüklenirken sunum tercihlerinin katılımcılar tarafından belirtilmesi gerekmektedir.  Değerlendirme komitesi, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.

Kabul edilen tüm sözlü ve poster bildiri özetlerine sempozyum özet kitabında yer verilecektir. 

Bildiri Gönderim Kuralları


Bildiri özetlerinin info@piadanismanlik.com adresine Word belgesi olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiriler gönderilirken sunum tercihlerinin (sözlü veya poster) belirtilmesi gerekmektedir.

Tüm bildiri özetleri, sunum ve posterler İngilizce hazırlanmalı ve sunulmalıdır.

Bildiri özetleri 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. (Karakter sayısına boşluklar dahil, bildiri başlığı ve yazar isimleri dahil değildir.)

Bildiri özetlerinin başlığında her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Bildiri başlığında yaygın olarak kullanılan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalıdır.

Bildiri başlığı, yazarlar ve anahtar kelimeler bildiri sistemi üzerinde ilgili bölümlere yazılmalıdır.

Bildiri özetleri ‘Giriş’, ‘Metot’, ‘Bulgular’ ve ‘Sonuç’ bölümlerine ayrılarak düzenlenmelidir.

Kullanılan tüm kısaltmaların ilk kullanımlarında kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

Bildiri özetlerinde en fazla 2 adet tablo ve resme yer verilebilir. Tablo ve resimler özetlere JPG, GIF ya da PNG formatında yüklenmelidir. Bildiri kitabına eklenirken, tablo ve resimlerin boyutlarında değişiklik yapılabilir. 

Yazım hataları ve içerik yazarların sorumluluğundadır. Düzenleme komitesi bildiriler üzerinde herhangi bir düzeltme yapmadan mevcut halleri ile yayınlayacaktır.

Yazarların ad, soyad, kurum, adres detayları belirtilmelidir.

Bildiriyi sunacak yazarın sempozyuma katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

Bildiriye konu olan araştırma özel ya da kamu kurumları tarafından destekleniyor ise belirtilmelidir.

Bildiriler için son gönderim tarihi 23 Temmuz 2018, Pazartesi günüdür. Tüm bildirilerin bu tarihe kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bildirilerin değerlendirme sonuçları bildiriyi gönderen kişiye ait e-posta adresine 13 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar mail yolu ile bildirilecektir. Sözlü ve poster bildirilerin sunumu ile ilgili detaylar kabul maili içerisinde yer alacaktır. (İletişimin sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için sisteme girilen mailin doğruluğunun kontrol edilmesi önerilmektedir.)

Tüm soru ve teknik destek ihtiyacı için 05337447215 numaralı telefondan ya da berfin.kaya@piadanismanlik.com  adresinden iletişim kurulabilir.

Sempozyum Web Sitesi Sponsoru

 
     

Organizasyon Sekreteryası
Pia Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri

Merkez Mah. Reha Yurdakul Sok. No:17 D:3 Şişli - İstanbul
Tel: 0 212 296 05 23
Faks: 0 212 296 05 24
GSM: 0533 744 72 15
berfin.kaya@piadanismanlik.com
 
LookUs & Online Makale